η Μηχανοργάνωση

   με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης δημιουργήθηκε με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και συστημάτων σε Επιχειρήσεις, Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Βιομηχανικές μονάδες.

   Η 25ετή και πλέον εμπειρία των στελεχών της ( Δερμιτζάκης Γιάννης,  Φανιουδάκης Γιώργος & Φθενός Κώστας ) βασιζόμενη στο πλαίσιο μιας ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας, η οποία σε συνάρτηση με το ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας που καλύπτει και τη συνεχή αναζήτηση καινοτόμων λύσεων, της δίνει προβάδισμα στον χώρο της πληροφορικής. 

   Έχοντας ως όραμα τη συνεχή επένδυση σε νέες τεχνολογίες και βασική κινητήρια δύναμη το ανθρώπινο δυναμικό και τους συνεργάτες της, η Μηχανοργάνωση αποτελεί σήμερα ένα ισχυρό σχήμα, το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς και καθίσταται πλέον το κορυφαίο όνομα στο χώρο της πληροφορικής στην Κρήτη.

 

Η στρατηγική της έχει τα εξής χαρακτηριστικά :

• να παρέχει εξειδικευμένες &  ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν απόλυτα τις ανάγκες του πελάτη.
• να προσφέρει τις ταχύτερες και πληρέστερες υπηρεσίες.
• να ακολουθεί διαρκώς τις νέες εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας και πληροφορικής.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν λύσεις και υπηρεσίες